دوره حضوری و آنلاین مشاور حقوقی (ویژه صنف املاک)

8,000,000 تومان

با شرکت در این دوره، شما علاوه بر اینکه دارای یک عنوان شغلی جدید بنام کارشناس رسمی حقوقی میشود بلکه میتواند در قراردادها،تابلو مغازه و تبلیغات خود آن را عنوان کند

شرکت در این دوره به 2 صورت امکانپذیر است :

  1. آنلاین(مجازی)
  2. حضوری

شما این امکان را دارید تا با طرح تخفیف ویژه در این دوره شرکت کنید.

دوره مشاور حقوقی املاک
دوره حضوری و آنلاین مشاور حقوقی (ویژه صنف املاک)