دوره رایگان حقوق

تومان

کسب درآمد از رشته حقوق

در این دوره آموزش خواهید دید با پروانه یا بدون پروانه از رشته حقوق کسب درآمد کنید .

مدرسین دوره :

استاد نجاتی فر وکیل پایه ۱ دادگستری مدرس مبحث قراردادنویسی

استاد حسینی مدرس مبحث داوری 

 

دوره رایگان کسب درآمد ار حقوق
دوره رایگان حقوق

تومان