دانلود ویدیو و صوت کارگاه مشاور حرفه ای و سرمایه گذاری املاک

تومان

اگر از شما بپرسم؛ چرا درآمد سالانه کمی داری؟
چه جوابی میدهید؟

اوضاع اقتصادی بد کشور
رواج اپلیکیشن هایی مثل دیوار و انجام معاملات بدون واسطه مردم
بی اعتمادی به مشاور املاک
باعث شده که درآمد کمی داشته باشم.

اماااا

دانلود ویدیو و صوت کارگاه مشاور حرفه ای و سرمایه گذاری املاک

تومان