دوره رایگان ویژه مشاورین املاک

تومان

مینی دوره مشاور املاک میلیاردر

سرفصل ها: 

قراردادنویسی املاک، فروش تخصصی ملک، مشتری شناسی، مفاهیم حقوقی مهم املاک، داوری املاک و هوش مالی 

این دوره با هدف ارج نهادن به حمایت و همراهی شما مشاوران املاک عزیز کشورمان و  و ارتقا دانش کاربردی شما عزیران طراحی و تدوین شده است.

 

دوره رایگان ویژه مشاورین املاک
دوره رایگان ویژه مشاورین املاک

تومان