دوره حضوری و آنلاین مشاور حقوقی (دانشجویی)

4,000,000 تومان

با اخذ مدرک مشاوره حقوقی دانشجویی، شما قادر خواهید بود به عنوان وکیل فعالیت کنید.

شرکت در این دوره به 2 صورت امکانپذیر است :

  1. آنلاین(مجازی)
  2. حضوری

شما این امکان را دارید تا با طرح تخفیف ویژه در این دوره شرکت کنید.

دوره مشاور حقوقی
دوره حضوری و آنلاین مشاور حقوقی (دانشجویی)