دانلود ویدیو سه وبینار آموزشی ویژه کسب و کار

210,000 تومان تومان

آنچه دریافت می کنید:

فیلم وبینار هوش مالی

فیلم وبینار اسرار اصول و فنون مذاکرات

فیلم وبینار استراتژی های کاربردی فروش در کسب و کار های کوچک ایران

 

دانلود ویدیو سه وبینار آموزشی ویژه کسب و کار

210,000 تومان تومان