افزایش قیمت بازار مسکن در ایران یکی از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه قرار گرفته است. هر ساله بخش قابل توجهی از جامعه در تلاش است تا بتواند به یک ملک در شهرهای مختلف ایران دست یابد، اما با افزایش قیمتها، این امر برای بسیاری از افراد دشوار شده است. در این مقاله به بررسی عوامل افزایش قیمت بازار ملک در ایران،  روشهای پیش بینی قیمت املاک در آینده و جدولی از افزایش نرخ متوسط قیمت ملک در شهرهای مختلف ایران در چند سال اخیر به تفکیک شهر میپردازیم.

 

عوامل افزایش قیمت مسکن

افزایش قیمت بازار ملک در ایران تابع عوامل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از:

 

افزایش نرخ دلار

کاهش ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز و درنتیجه تورم از عواملی است که به طور مستقیم بر قیمت ملک در ایران تاثیر میگذارد. افزایش قیمت اقلام مصرفی، مواد اولیه، نیروی کار و سایر هزینه ها، باعث افزایش قیمت ملک میشود.

 

عرضه و تقاضا مسکن

اگر تقاضا برای املاک در یک منطقه بیشتر باشد، قیمتها بیشتر میشود. به همین دلیل، در شهرهایی که تقاضای بیشتری برای املاک وجود دارد، قیمتها بالاتر است.

 

شرایط سیاسی کشور

شرایط سیاسی کشور میتواند بر قیمت ارز و درنتیجه قیمت ملک در ایران تاثیر مستقیمی داشته باشد.

بطور کلی، افزایش قیمت ملک در ایران بیشتر به دلیل عوامل اقتصادی است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه های ساخت و عدم تعادل بین تقاضا و عرضه از مهمترین عوامل اقتصادی هستند که موجب افزایش قیمت ملک در ایران شده اند.

خواندن  مشاور املاک چه چیزهایی باید بداند

 

تغییرات قانونی و مالی:

تغییرات قانونی و مالی نیز میتواند به افزایش قیمت بازار ملک در ایران منجر شود. برای مثال، تغییرات در مقررات مالیاتی مربوط به ملکها و یا تغییرات در شیوههای اعطای وام از جانب بانکها، میتواند به نوسانات قیمت ملکها منجر شود.

 

شرایط آب و هوایی:

شرایط آب و هوایی نیز میتواند در افزایش قیمت بازار ملک در ایران موثر باشد. برای مثال، بارش بیش از حد در مناطق خشک، باعث افزایش ارزش زمین های کشاورزی و باغی میشود و در نتیجه به افزایش قیمت بازار ملک منجر میشود.

 

روند رشد شهری:

روند رشد شهری نیز به طور مستقیم در قیمت بازار ملک تأثیر میگذارد. با توسعه شهرها، قیمت زمین ها و املاک افزایش

می یابد. این موضوع در شهرهای بزرگ ایران، به خصوص تهران، به شدت قابل مشاهده است.

 

رفتار شخصی:

رفتار شخصی نیز به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت بازار ملک در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. بهطور مثال، عالقه شدید برخی افراد به ملکهایی با موقعیت جغرافیایی خاص و یا محله معروف، میتواند به افزایش قیمت ملک در آن ناحیه منجر شود.

 

آینده بازار مسکن

در نهایت، برای پیشبینی روند قیمت بازار ملک در آینده، روشهای مختلفی وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد. برخی

از این روشها شامل مطالعه تاریخچه قیمتها، تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی، استفاده از روشهای تحلیل پارامترهای اصلی

و تاثیرگذار ( (Analysis Fundamentalو یا بررسی نمودارهای افزایش قیمت ملک در گذشته و پیش بینی آینده قیمت ملک Analysis Technical(است. با استفاده از این روشها، میتوان به پیشبینیهایی درباره روند قیمت بازار ملک در آینده دست یافت.

خواندن  گرفتن مدرک بنگاه املاک

 

جدول زیر نرخ افزایش متوسط قیمت املاک برای ده شهر به تفکیک بین سال های 1395 تا 1399 می باشد:

 

در نتیجه، با توجه به رشد چشمگیر قیمت ملک در ایران در سالهای اخیر، قیمت ملک به عنوان یکی از چالشهای اساسی جامعه و اقتصاد کشور مطرح می باشد. با توجه به روند پیشبینی شده افزایش قیمتها در آینده، اهمیت توجه به راهکارهای مناسب جهت کاهش این رشد نرخ در ایران افزایش یافته است. همانطور که در جدول باال مشخص شد، قیمت ملک در بیشتر شهرهای ایران به شدت افزایش یافته است. بر اساس آمارها،متاسفانه به نظر میرسد با توجه به اینکه عوامل اصلی تاثیرگذار در رشد قیمت ملک در سال جاری نیز همچنان باقی می باشد، این روند افزایش قیمت برای مدت طوالنیتری ادامه داشته باشد.

 

به طور کلی، میتوان گفت که عوامل مختلفی در افزایش قیمت بازار ملک در ایران دخیل هستند، از جمله عوامل اصلی می توان به کمبود مسکن، افزایش جمعیت، نبود برنامه و سیاست کلی ساخت مسکن ، افزایش هزینههای ساخت، محدودیتهای قانونیدر برخی موارد، تغییر در الگوی زندگی، افزایش تقاضا در مناطق خاص، افزایش نرخ ارز، تورم و… اشاره کرد. برای کاهش اثر اینعوامل و کاهش نرخ افزایش قیمت مسکن، باید سیاستهای مناسب در جهت توسعه صنعت ساخت و ساز و ارتقای کیفیت مسکن توسط دولت و سازمان های مرتبط با ساخت و سازاتخاذ شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *