پکیج جامع ستارکان وکالت

۱۲ بخش کاربردی برای شمایی که میخواهید در رشته حقوق بهترین نتیجه را کسب کنید.

سه دوره کاربردی (همراه با گواهینامه)

هشت دوره کاربردی وکالت ۱۴۰۰

و آزمون آمادگی وکالت

پکیج جامع ستارگان وکالت

لیست دوره های کاربردی خمراه با ارائه گواهی نامه مورد تایید وزارت علوم

دوره مشاور حقوقی (کاربردی)

دوره داوری حقوقی (کاربردی)

دوره وکیل سایبری (کاربردی)

لیست دوره های ستارگان وکالت ۱۴۰۰

متون فقه 

حقوق ثبت 

حقوق مدنی

اصول فقه 

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا 

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت 

آزمون