پکیج دوره های حقوق کاربردی

لیست دوره هایی که شما پس از ثبت نام دریافت می کنید!

1 مشاور حقوقی

2 داوری حقوقی

3 وکیل سایبری (دوره در حال بروزرسانی )

12,000,000 تومان

صاف
پکیج دوره های حقوق کاربردی

جشنواره شروع دوره های مدیریت MBA-DBA