فیلم اصول وفنون مذاکرات ویژه (صنف املاک)

    15,000 تومان

    آموزش اصول و فنون مذاکرات با تدریس استاد امیر اردلان ابوالفتحی.

    فیلم اصول وفنون مذاکرات ویژه (صنف املاک)

    15,000 تومان