فیلم اصول وفنون مذاکرات ویژه (صنف املاک)

1,000 تومان

آموزش اصول و فنون مذاکرات با تدریس استاد امیر اردلان ابوالفتحی.

اصول و فنون مذاکره ویژه مشاورین املاک
فیلم اصول وفنون مذاکرات ویژه (صنف املاک)

1,000 تومان