اساتید امین

موسسه آموزش عالی آزاد امین 

استاد محمد هادی بکائیان

استاد محمد هادی بکائیان

وکیل پایه یک دادگستری

رزومه استاد محمد هادی بکائیان

3.4/5 - (33 امتیاز)

* دانشجوي دوره ي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد )مرحله رساله(
* کارشناس ارشد حقوق لجارت بیه الملل از دانشگاه لهران )رلبه برلر(
* لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
* مسلط بر زبان انگلیسی در سطح intermediate Upper
* وکیل پایه یک دادگستري
* مدیر روابط عمومی کانون وکالي دادگستري خراسان
* مدرس دانشگاه آزاد اسالمی مشهد مقدس و …
* مدرس دانشگاه شاندیز
* لدریس در امارات متحده عربی
* مبتکر و مُبدع سبک لدریس دروس دانشگاهی به روش LSC
* مدرس الاق اصناف مشهد مقدس )دوره هاي حقوق قراردادهاي مشاوریه امالک و… (

* مشاور حقوقی شرکت بی آر اس در امارات متحده عربی
* مشاور لخصصی لنظیم قراردادها و امور شرکت ها
* وکیل و مشاور حقوقی شرکت هاي شهرک صنعتی لوس
* وکیل شرکت خدمالی شهرک صنعتی لوس ) عمران (
* مشاور حقوقی کمیسیون پنج ننره حل اخدتالف و حمایدت قضدایی از سدرمایه گدداري دادگسدتري خراسدان
رضوي
* ناظر قراردادهاي طرح ملی شهروند الکترونیک شهرداري مشهد
* پژوهشگر حوزه آسیب هاي اجتماعی خانواده
* مبتکر و مجري نخستیه دوره طرح سنیر نور
* مقام نخست جشنواره خادمان فرهنگ و هنر در عرصه خدمت رسانی.
* برگزیده نخبگان بسیج دانش آموزي طرح والیت
* دارنده گواهینامه هاي رایانه کار درجه یک و دو
* طراح و برنامه نویس برنامه ضامه آهو ویژه جشنواره بیه المللی امام رضا ) ع (
* طراح و برنامه نویس برنامه آموزش عملی احکام نماز
* طراح و برنامه نویس برنامه روایت نور ویژه اردوهاي ملی راهیان نور

اساتید موسسه آموزش عالی آزاد امین
پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در واتس اپ تماس مستقیم پشتیبانی در ایتا Instagram
چت در تلگرام چت در واتساپ تماس مستقیم پیچ اینستاگرام
چت در تلگرام تماس مستقیم چت در ایتا
تماس مستقیم

شروع جشنواره  دوره MBA – DBA

اگر صاحب کسب و کار هستید،همین الان رزرو رایگان این دوره را انجام دهید و یک جلسه مشاوره رایگان کسب وکار دریافت کنید

ظرفیت محدود

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نام و نام خانوادگی

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نام و نام خانوادگی

نیاز به  مشاوره رایگان دارید؟
شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند

نام و نام خانواداگی

برای رزوز رایگان شرکت در دورهمی مدیران به میزبانی موسسه آموزش عالی امین شماره خود را در فرم مقابل وارد کنید
برای رزوز رایگان شرکت در دورهمی مدیران به میزبانی موسسه آموزش عالی امین شماره خود را در فرم زیر وارد کنید
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای دوره بازرسی فنی و کنترل کیفیت جوش نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.
اگر برای کسب و کارتان یا ثبت نام دوره MBA نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا باشما تماس بگیریم.

نیاز به مشاوره رایگان دارید؟
اگر برای ثبت نام یا کسب وکارتان نیاز به مشاوره دارید، شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان امین با شما تماس بگیرند.

نام و نام خانوادگی