تعهد نامه موسسه آموزش عالی آزاد امین

با عنایت به اینکه کلیه امور دوره های آموزشی براساس نظم و انضباط و رعایت اصول لازم برنامه ریزی میشود و بودجه بندی موسسه نیز از این قاعده مستثنی    نمی باشد، لذا از شما دانشپذیرگرامی تقاضا میشود نکات مشروحه ذیل را با دقت لازم مطالعه و در صورت تطابق شرایط ذکر شده و اطمینان کامل به منظور حضور اثربخش در دوره های انتخابی و پرهیز از هر گونه احتمالات دیگر نسبت به تایید آن اقدام و انشاء برداشت ها و امتیازات لازم را در این ارتباط کسب نمائید.

بند 1) رعایت اصول اخلاقی، انضباطی، ایمنی و بهداشت و سایر شئونات لازم و توجه خاص به ضوابط و مقررات موسسه برای کلیه دانشپذیران الزامی است و با هر گونه بی توجهی احتمالی طبق آئین نامه داخلی تصمیم گیری میشود.

بند 2) در پایان هر دوره گواهینامه مربوطه که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد طبق ضابطه موسسه به دانشپذیران اعطا میگردد، توضیح اینکه گذراندن دوره های مذکور منتهی به یک مقطع رسمی دانشگاهی نمی شود.

بند 3) عدم حضور غیر موجه در امتحانات (اعم از دروس اجباری و اختیاری) منجر به حذف درس مربوطه و پرداخت هزینه مجدد برای همان درس در ترم آینده می گردد.

بند 4) بمنظور تحقق اهداف و ارائه خدمات مطلوب آموزشی و اجرای به موقع تعهدات، حضور هر یک از دانشپذیران در کلاسهای انتخابی پس از تسویه حساب کامل و تائیدیه واحد آموزش امکانپذیر خواهد بود.

بند 5) دانشپذیران در هر درس فقط مجاز به 3 جلسه عدم حضور غیر موجه و حداکثر 2 جلسه عدم حضور موجه می باشند و درصورت عدم رعایت منجر به حذف درس مربوطه و ملزم به انتخاب مجدد و پرداخت هزینه خواهند شد.

بند 6) با توجه به اینکه پس از ثبت نام جنابعالی یک فرصت و سهمیه از جمع ظرفیت های دوره مربوطه کسر میگردد، بنابراین” انصراف” به هر دلیل اعم از مشکلات شغلی، انتقال به سایر شهرها، اعزام به نظام وظیفه، عدم توانایی ها، بیماریها و موضوعات دیگر به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد بود لذا پیشنهاد میشود قبل از ثبت نام و ارائه مدارک و پرداخت وجوه مربوطه تحقیقات لازم را در ابعاد مختلف انجام دهید تا در ادامه با مشکلی مواجه نشوید.

بند ۷) در صورت بروز موارد کاملا موجه جهت انصراف؛ دانشپذیر موظف است مراتب را به موسسه به صورت کتبی اعلام نماید.در صورت اعلام و موافقت موسسه با دلیل انصراف؛ نحوه کسر شهریه به شرح ذیل خواهد بود:
1.یک ماه یا بیشتر قبل از شروع دوره 20٪ از کل شهریه کسر خواهد شد.
2.یک هفته قبل از شروع دوره 50٪ از کل شهریه کسر خواهد شد.
3.پس از شروع دوره کلیه شهریه مربوط به دوره کسر خواهد شد.

بدیهی است تاریخ درخواست کتبی دانش پذیر ملاک عمل خواهد بود. قابل ذکر است: دانشپذیران در صورت عدم پرداخت اسناد وصولی در سر رسیدهای مقرر موجب لغو تخفیف های شهریه و ملزم به پرداخت شهریه مصوب وزارت علوم می باشند.

مراحل شرکت در دوره های مجازی و صدور گواهینامه:

۱- تکمیل اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک درخواست شده در قسمت احراز هویت (تا زمانی که کلیه مدارک خود را تکمیل و بارگذاری نکرده باشید روال صدور مدارک شما به جریان نخواهد افتاد.)

۲- مشاهده فیلم ها و صوت های بارگذاری شده

۳- شرکت در امتحان پایانی

۴- دانشپذیر موظف است کلیه فیلم ها و صوت های بارگزاری شده را مشاهده نماید.

۵- دانشپذیر موظف است پیش از مشاهده کامل فیلم ها و صوت ها، در امتحان پایانی شرکت نماید. بدیهی است در صورت پذیرفته نشدن در آزمون پایانی باید جهت دریافت مدرک مجدد در آزمون شرکت و پذیرفته شود.

تذکر : لازم به ذکر است مدارک شما یک ماه پس از قبولی شما در امتحان صادر خواهد شد؛ در صورت کسری مدارک روال صدور مدرک شما به جریان نخواهد افتاد.

 

                                                                                                با تشکر

                                                                                              موسسه آموزش عالی آزاد امین