seminar&webinar

کارگاه و سمینار املاک

تعدادکارگاه برگزار شده
0
تعداد افراد شرکت کننده
0
میزان رضایت از کارگاه
0 %

زکات علم در نشر آن است.

موسسه آموزش عالی آزاد امین با برگزاری کارگاه و سمینار سعی دارد سهم خود را در ارتقای دانش مشاورین محترم املاک و افراد علاقه مند ایفا کند.

شما با شرکت در این کارگاه ها می آموزید چطور گام های عملی برای افزایش درآمد و متخصص شدن بردارید.

امین، ثروت ساز و اعتبار آفرین