seminar&webinar

کارگاه و سمینار مدیریت 

۰
تعدادکارگاه برگزار شده
۰
تعداد افراد شرکت کننده
۰ %
میزان رضایت از کارگاه

زکات علم در نشر آن است.

موسسه آموزش عالی آزاد امین با برگزاری کارگاه ها و سمینار ها سعی دارد سهم خود را در ارتقای دانش مدیریت صاحبین کسب و کار و افراد علاقه مند ایفا کند.

شما با شرکت در این کارگاه ها می آموزید چطور گام های عملی برای ارزشمندتر کردن برندتان بردارید.

امین، ثروت ساز و اعتبار آفرین

کارگاه فن تاسیس باشگاه مشتریان

 ۶ شهریور   ساعت ۱۷:۳۰

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید.
مسائل جاری در مدیریت اجرایی

۱ شهریور   ساعت ۱۲

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید.

۱ شهریور   ساعت ۱۲

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید.

۱۶ شهریور   ساعت ۱۶:۳۰

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید.

۲۳ شهریور   ساعت ۱۶:۳۰

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید.
کارگاه کایزن

۱ شهریور   ساعت ۱۲

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید.