seminar&webinar

کارگاه و سمینار مدیریت 

۰
تعدادکارگاه برگزار شده
۰
تعداد افراد شرکت کننده
۰ %
میزان رضایت از کارگاه

زکات علم در نشر آن است.

موسسه آموزش عالی آزاد امین با برگزاری کارگاه ها و سمینار ها سعی دارد سهم خود را در ارتقای دانش مدیریت صاحبین کسب و کار و افراد علاقه مند ایفا کند.

شما با شرکت در این کارگاه ها می آموزید چطور گام های عملی برای ارزشمندتر کردن برندتان بردارید.

امین، ثروت ساز و اعتبار آفرین