تیم ما

موسسه آموزش عالی آزاد امین 

دکتر-احسان-فیروز-فر​

ریاست موسسه

دکتر احسان فیروز فر

قائم مقام موسسه

امیر اردلان ابوالفتحی

دکتر-طالب-مولایی

مدیر گروه آموزشی حقوق

دکتر طالب ملائی

نجیبه-رمضان-زاده

مدیر گروه آموزشی مدیریت

نجیبه رمضان زاده

دکتر-مرتضی-حبیبی

مدیر گروه آموزشی زبان

دکتر مرتضی حبیبی

محمدرضا-خاتمیان

کارشناس IT

محمدرضا خاتمیان راد

آقای-خسروی.​

مشاور مالی

آقای خسروی

بهاره-بلبلی

مدیر روابط عمومی

بهاره بلبلی

الهه-قیاسی

مدیر حسابداری

الهه قیاسی