تیم ما

موسسه آموزش عالی آزاد امین 

ریاست موسسه
Founder and head of the Institute

دکتر احسان فیروز فر

Ehsan Firuzfar, PhD

عضو هیئت مدیره

دکتر مریم عطاران

عضو هیئت مدیره

دکتر احسان پولادی برج

مشاور مالی و اداری

مصطفی خسروی

مشاور رسانه ای

نصیر بهزاد

مشاور اجرایی

مهندس داریوش مقدم

مشاور دیجیتال مارکتینگ

دکتر امیر غفوریان

معاونت اجرایی

امیر اردلان ابوالفتحی

مدیر گروه آموزشی مدیریت

نجیبه رمضان زاده

مدیر روابط عمومی

بهاره بلبلی