من شبیه کدام مدیر موفق هستم؟

وقتی برای موفق شدن تلاش میکنیم، ساده ترین راه تقلید ویژگی های افراد موفق حوزه مدنظر ماست.  حالا اگه این افراد موفق شبیه ما هم باشند علاوه بر انگیزه و امیدی که بهمون میده؛ باعث افتخار ما هم هست :)) با یه تست جمع و جور میتونیم بفهمیم شبیه کدوم مدیر کسب و کار های[…]

Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)

The Eysenck Personality Inventory (EPI) measures two pervasive, independent dimensions of personality, Extraversion-Introversion and Neuroticism-Stability, which account for most of the variance in the personality domain. Each form contains 57 “Yes-No” items with no repetition of items. The inclusion of a falsification scale provides for the detection of response distortion. The traits measured are Extraversion-Introversion[…]