بایگانی برچسب: وظایف و ویژگی مشاور حقوقی

ویژگی و وظایف مشاور حقوقی چیست؟

وظایف مشاور حقوقی

مشاور حقوقی شخصی است که قانون را مطالعه کرده است و به تبصره ها، تفسیر بند و موارد کارایی آن هم آگاهی دارد. همچنین مشاوران حقوقی ، در مورد مسائل حقوقی مرتبط با انواع کسب و کار ، تعهدات، مسئولیت ادعا،انواع معامله ، دفاع از حکم قضایی می توانند به افراد مختلف مشاوره بدهد و[…]