بایگانی برچسب: جزوه رایگان اصول فقه و متون فقه

دانلود رایگان جزوه اصول فقه و متون فقه موسسه آموزش عالی آزاد امین

جزوه رایگان اصول فقه و متون فقه

جزوات رایگان متون فقه و حقوق ثبت (نویسنده : دکتر طالب ملایی) جزوه متون فقه کتاب الوکاله‌ و هی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیه أمر من الأمور إلیه له حالها، و هی عقد یحتاج إلى إیجاب بکل ما دل على هذا المقصود، کقوله وکلتک أو أنت وکیلی فی کذا[…]