کارگاه کسب درآمد از رشته حقوق

تومان

پر قدرت وارد بازار کار حقوق شوید و درآمد بالا کسب کنید.

اینجا نحوه شروع و ابزارهای لازمتان را بررسی کرده ایم.

مدرسین:

جناب آقای امیراردلان ابوالفتحی: مشاور کسب و کار

جناب آقای سید مهدی هادوی: وکیل پایه یک دادگستری

جناب آقای عطاری بهار: وکیل پایه یک دادگستری

کارگاه کسب درآمد از رشته حقوق

تومان