کارگاه جهش در کسب و کار

تومان

آینده کسب و کارتان در دستان شماست؛

ساختن سرنوشت دلخواهتان را از اینجا شروع کنید.

استاد: جناب آقای ابوالفتحی

مشاور ارشد کسب و کار

کارگاه جهش در کسب و کار

تومان

آنچه درباره دوره های مدیریت MBA-DBA باید بدانید
مشاهده مطلب