کارگاه تخصصی کایزن

قیمت : 299.000 تومانرایگان 

فرصت باقیمانده تا شروع کارگاه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
متاسفانه مهلت ثبت نام برای این کارگاه به اتمام رسیده
توضیحات

بازار مدام در حال تغییر است شما چطور ؟

پیام استراتژی کایزن دراین جمله خلاصه می شود:
حتی یک روز را نباید بدون ایجاد نوعی بهبود در یکی از بخش های سازمان یاشرکت سپری کرد.

کایزن یا بهبود مستمر، تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی ست. 

درواقع کایزن براین فلسفه استوار است که برای بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم، بلکه هرنوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم
 باشد ارتقاء سازمان ها را به ارمغان خواهد آورد.
 
 
 
کایزن روی تغییرات تدریجی در فرآیندها تأکید می کند و در مقایسه باسایر روش های تحول سازمانی از جمله مهندسی مجدد، که تغییرات سریع وکلی را مدنظردارد، بسیار کم هزینه بوده و غالبا منابع قابل توجهی (زمان،سرمایه،و…) را مصرف نمی کند.
 
 
لیکن از آنجایی که مشارکت تمامی پرسنل در همه سطوح سازمانی را در بر می گیرد در مجموع به تحولات شگرفی منتهی می شود.
 
مدیریت و کایزن: 
۱٫هدایت و رهبری
۲٫سازماندهی
۳٫برنامه ریزی
۴٫نظارت و کنترل
۵٫هماهنگی

اطلاعات تکمیلی

به دلیل محدودیت فضا رزروالزامیست. ۰۵۱۳۸۴۷۷۶۵۰ ۰۹۳۵۶۷۱۶۹۱۸ تاریخ برگزرای : دو شنبه 7 مهر ماه

مکان برگزاری