دوره حضوری و آنلاین وکیل سایبری (کاربردی)

دوره تخصصی وکیل سایبری

همراه با اعطای گواهی نامه مورد تایید وزارت علوم

4,000,000 تومان

صاف
دوره حضوری و آنلاین وکیل سایبری (کاربردی)

جشنواره شروع دوره های مدیریت MBA-DBA