دوره حضوری و آنلاین متون فقه

مدرس دکتر ملایی تنها دارنده مدال طلای المپیاد حقوق در استان خراسان، عضو بنیاد ملی نخبگان ، مدرس دانشگاه