دوره حضوری و آنلاین داوری حقوقی (دانشجویی)

4,000,000 تومان

بحث داوری حقوقی مساله جدیدی است که امروزه مورد توجه قرار گرفته، و بدین صورت است که هنگام انعقاد قرارداد خرید یا فروش ملک بندی از قرارداد(یا در مواردی بصورت یک قرارداد مستقل ضمیمه شده به قرارداد فروش) را به ارجاع داوری در صورت بروز اختلاف اختصاص میابد. ​

شرکت در این دوره به 2 صورت امکانپذیر است :

  1. آنلاین(مجازی)
  2. حضوری

شما این امکان را دارید تا با طرح تخفیف ویژه در این دوره شرکت کنید.

دوره داوری حقوقی
دوره حضوری و آنلاین داوری حقوقی (دانشجویی)