دوره حضوری و آنلاین حقوق مدنی

درس حقوق مدنی با داشتن ضریب 3 یکی از دروس مهم و کلیدی آزمون وکالت میباشد که توجه و زمان زیادی را از سوی داوطلبین به سوی خود معطوف میکند