دوره حضوری و آنلاین حقوق ثبت

دوره ویژه آزمون کانون مشاوران با تدریس استاد زبر دست، سردفتر اسنادرسمی، نایب رئیس کانون سردفتران، مدرس دانشگاه برگزار می شود.<br>