دوره حضوری و آنلاین حقوق تجارت

کلاس آمادگی حقوق تجارت در موسسه امین با تدریس استاد رضائی دانش آموخته حقوق، کارشناس علوم قضائی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در غالب 70 ساعت و به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار میگردد