دوره حضوری و آنلاین تاریخ جزا

420,000 تومان580,000 تومان

دپارتمان حقوق موسسه امین این دوره را با تدریس استاد زبردست، سردفتر اسنادرسمی،نایب رئیس کانون سردفتران و مدرس دانشگاه بصورت حضوری و غیرحضوری برگزار میکند.

دوره-حضوری-و-آنلاین-تاریخ-جزا_
دوره حضوری و آنلاین تاریخ جزا