دوره حضوری و آنلاین اصول فقه

برای موفقیت در آزمون وکالت توصیه میشود تا برای درس اصول فقه اهمیت بیشتری قائل شد و به همین منظور دپارتمان حقوق موسسه امین اقدام به برگزاری کلاس امادگی درس اصول فقه با تدریس دکتر ملایی،نموده است