دوره حضوری و آنلاین آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری یکی دیگر از سرفصل های آزمون وکالت میباشد که ضریب آن در آزمون 2 می باشد.