دوره حضوری مشاور حرفه ای مدیریت

4,000,000 تومان

تلفیق بین علم و هنر،هنری که شما داشته اید و منجر به کسب تجربه در بازار شده است و علمی که باید به روز شود هردو اینها کنار هم میتواند از شما مشاورحرفه ای مدیریت بسازد.

به همراه طرح طلایی

دورره-مشاور-حرفه-ای-مدیریت
دوره حضوری مشاور حرفه ای مدیریت