کارگاه استراتژی های فروش مدرن در پسا کرونا

کارگاه استراتژی فروش مدرن پساکرونا شعار کارگاه شعار کارگاه شعار کارگاه روز ساعت دقیقه ثانیه می خواهم شرکت کنم نگاهی به کارگاه توضیحات کارگاه توصیف نیاز ها و مشکلاتی که در مخاطب هست. و راه حلی که براش داریم در این دوره. با لحن صمیمانه و داستانی. مختصر باشد. تصویرسازی از تغییراتی که ایجاد خواهد شد. نوع آموزش که به

مشاهده ادامه مطلب