کارگاه سمفونی سرمایه های انسانی

کارگاه سمفونی سرمایه های انسانی اگر در کسب و کار شما منابع انسانی عارضه اول نیست، قطعا دومی است. روز ساعت دقیقه ثانیه برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید. می خواهم شرکت کنم نگاهی به کارگاه توضیحات کارگاه سمفونی به معنای هم صدایی است.  میدانیم که سبک و سیاق زندگی و کسب و کارمان طی یک سال گذشته

مشاهده ادامه مطلب
مسائل جاری در مدیریت اجرایی

کارگاه مسائل جاری در مدیریت اجرایی

کارگاه مسائل جاری در مدیریت اجرایی در ماراتن کسب و کار، جایگاه شما همواره درحال تغییر است؛ حتی اگر شماره یک باشید. روز ساعت دقیقه ثانیه برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید. می خواهم شرکت کنم نگاهی به کارگاه توضیحات کارگاه . شرکت های ضعیف رقبا را نادیده می گیرند، شرکت های متوسط از رقبا کپی میکنند و

مشاهده ادامه مطلب

کارگاه جهش در کسب و کار

کارگاه جهش در کسب و کار جهش در کسب و کار چرایی کارهایی که در زندگی کسب و کاری انجام میدهیم را به ما آموزش میدهد. روز ساعت دقیقه ثانیه برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید. می خواهم شرکت کنم نگاهی به کارگاه توضیحات کارگاه جلوی امواج را نمی توان گرفت اما یادگیری موج سواری آسان است. بازار

مشاهده ادامه مطلب
کارگاه فن تاسیس باشگاه مشتریان

کارگاه فن تاسیس باشگاه مشتریان

کارگاه فن تاسیس باشگاه مشتریان با داشتن علم باشگاه مشتریان فرصت هایتان را اولویت بندی کنید. روز ساعت دقیقه ثانیه برگزار شد. منتظر اعلام تاریخ برگزاری بعدی باشید. می خواهم شرکت کنم نگاهی به کارگاه توضیحات کارگاه در دوران کرونا تمامی کسب و کارها بلا استثنا درگیر افت درآمد شدند اما افرادی که کسب و کار خود را با علم

مشاهده ادامه مطلب