کارگاه تخصصی کایزن

کارگاه مهارتی کاربردی کایزن شعار کارگاه شعار کارگاه شعار کارگاه روز ساعت دقیقه ثانیه می خواهم شرکت کنم نگاهی به کارگاه توضیحات کارگاه توصیف نیاز ها و مشکلاتی که در مخاطب هست. و راه حلی که براش داریم در این دوره. با لحن صمیمانه و داستانی. مختصر باشد. تصویرسازی از تغییراتی که ایجاد خواهد شد. نوع آموزش که به صورت

مشاهده ادامه مطلب