برنامه این هفته امین

۲۰ الی ۲۵ شهریور

شنبه

مشاور حقوقی 

(املاک میلیاردر)

۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

استاد عطاری بهار

کارگاه آموزش کسب درآمد از رشته حقوق

(دوره حقوق کاربردی)

۱۸ الی ۲۰

استاد هادوی و استاد ابوالفتحی

یکشنبه

اصول بازاریابی

(دوره MBA)

16:45 الی ۲۰

استاد حسینیان

حقوق تجارت

(دوره DBA)

16:45 الی ۲۰

استاد هادوی

دوشنبه

مشاور حقوقی

(دوره مشاور املاک میلیاردر)

۱۴ الی ۱۷

استاد عطاری بهار

بازاریابی خدمات

(دوره MBA)

16:45 الی ۲۰

استاد حسینیان

مدیریت استراتژیک

(دوره MBA)

18:30 الی ۲۰

استاد مهدویان

سه شنبه

کارگاه سمفونی منابع انسانی

(دوره DBA)

16:30 الی ۱۹:۳۰

استاد حسامی

تجارت الکترونیک

(دوره DBA)

20:30 الی ۲۲:۳۰

استاد میرشاهی

چهارشنبه

داوری حقوقی

(دوره حقوق کاربردی)

۱۵ الی ۲۰

استاد خراسانی

مشاور حقوقی

(دوره مشاور املاک میلیاردر)

۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

استاد عطاری بهار

پنج شنبه

مشاور حقوقی

(دوره مشاور املاک میلیاردر)

۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰

استاد عطاری بهار

داوری حقوقی

(دوره حقوق کاربردی)

۱۶ الی ۲۰

استاد خراسانی

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.